CSV 2021

Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat

na webinář s názvem  Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV v pondělí 14. června 2021 od 9.00 do 12.00 a 11.6.2021 (tj.pátek) od 9.00 do 12.00.

Program webináře (podrobně v pozvánce):

- Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), příklady přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin – MAS Podbrněnsko, spolek)

- Rozšíření podpory v rámci LEADER - článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Ing. Radim Petr, Ing. Rechnerová Martina – SZIF, Odd. metodiky Leader a Spolupráce)

- Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce s podporou PRV (Ing. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny)

- Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO) - tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe apod. (Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 11. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE.

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE.

Pozvánka

Těšíme se na viděnou

Informace k Celostátní síti pro venkov(Ing. Sýsová Lucie –SZIF, CSV RO Brno)
Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), příklady přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin–MAS Podbrněnsko, spolek)
Rozšíření podpory v rámci LEADER -článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Ing. Radim Petr, Ing. Rechnerová Martina –SZIF, Odd. metodiky Leader a Spolupráce)
Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce s podporou PRV (Ing. Kouřil Milan–MAS Brána Vysočiny)
Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO) -tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe apod.(Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

 


 

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne: 11. května 2021 (tj. úterý) od 9.00 do 12.00

Webinář bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině pro obce, případně zemědělce/majitele pozemků, a dále prezentaci příkladů dobré praxe s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 5. 2021 do 12:00 hod. – odkaz zde Webinář Pozemkové úpravy z pohledu obcí - 11. 5. 2021 (office.com)
Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce.

Pojďte zjistit více o pozemkových úpravách, jejich významu a využití i příkladech z praxe!

Pozvánka

Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
Příklady dobré praxe realizací PÚ


 

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na seminář s názvem Pozemkové úpravy v praxi v úterý 21. září.

Program semináře (podrobně v pozvánce):

- Úvodní slovo a představení Celostátní sítě pro venkov (Ing. Milan Kouřil, Ing. Lucie Sýsová)

- Pozemkové úpravy na jižní Moravě (Dr. Ing. Petr Marada)

- Pozemkové úpravy a jejich využití v praxi pro obce (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.)

- Ukázky pozemkových úprav v terénu, sdílení dobré/špatné praxe s odborným výkladem zástupců dotčených obcí (Šardice, Karlín, Kostelec)

Odjezd z Tišnova 7:15, z Brna 8:30. Návrat do Brna cca 17:00, do Tišnova cca 18 hod.g. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny)

 Svoji účast na semináři potvrďte nejpozději do 15.9.2021 do 12:00 hod., odkaz na pozvánce.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, pohoštění (2x coffee break, oběd), průvodci, odborní lektoři.

Pozvánka

 

Facebook