Klima a energie

Program: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Název projektu: Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima na část území MAS Brána Vysočiny, z.s.

Dne 12.2.2021 přistoupila Místní akční skupina Brána Vysočiny (MAS) spolu s obcemi Předklášteří, Březina, Heroltice a Vohančice v rámci společného závazku do Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a energetiky. Díky tomu MAS mohla předložit projekt do programu Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, výzvy č. 7/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí (vyhlašovatel Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR).

Cílem projektu je zpracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro část území Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z. s. (pro obce Předklášteří, Heroltice, Vohančice, Březina, cca 2 200 obyvatel), a to do 12.2.2023. Bude vytvořen seznam prioritních oblastí pro řešení a přehled opatření s popisem, odůvodněním potřeby, přesné lokalizace, časovým harmonogramem a možnými finančními zdroji. Dalším cílem projektu bude zvýšení povědomí o problematice životního prostředí a klimatické změně a to jak u veřejnosti, tak i u zástupců obcí (aby mohla být navržená opatření realizována). A to prostřednictvím webových stránek s informacemi o projektu, bannerů v rámci pořádání Místních dnů pro klima a energii a dalších vhodných nástrojů. Budeme organizovat Místní dny pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu. A to formou workshopů, veřejných akcí, setkáními se starosty, vzdělávacím programem pro školy.

Předpokládané náklady projektu: 955 000,- Kč

Dotace ze SFŽP: 764 000,- Kč

Vlastní zdroje: 191 000,- Kč

Facebook