Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2022.

Výzva „Malý LEADER v MAS Brána Vysočiny“ je financována z vlastních zdrojů MAS Brána Vysočiny.

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

V roce 2022 mohou být podpořeny projekty, které budou zaměřeny na jednu nebo více těchto oblastí:

 1. Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem
 2. Místní tradice a umění
 3. Zdravý životní styl, prevence negativních jevů a zdravé stravování

Podmínky výzvy

 • Doba realizace projektu od 1.3.2022 do 31.10.2022
 • Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny (mapa a seznam obcí je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/uzemi-mas). Novými obcemi jsou od r. 2021 Předklášteří, Řikonín, Unín a Hluboké Dvory.
 • Podpořený projekt musí být veřejně přístupný.
 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Na příspěvek není právní nárok.
 • Alokace výzvy: 60 000 Kč (min. 5000 Kč, max. 15 000 Kč na 1 projekt)
 • Oprávněným žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace vzniklé nejpozději 1.12.2019 působící/sídlící na území MAS BV.
 • Spoluúčast: 0%
 • Žádosti lze podávat do 31.1.2022!

Kontakt

 • MAS Brána Vysočiny, z.s., náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel.:+420 777 706 722
 • Kontaktní osoba: Libuše Beranová
 • kancelář: Radniční 14, Tišnov, 666 01

Text výzvy
Vyúčtování projektu
Hodnocení Malý leader 2022

Projekty z výzvy Malý leader v roce 2022 (rozděleno 85 812 Kč)

Naživo, z.s. - Land art Trmačov 28.-29.5.2022
Níhovský triatlon z.s. – pronájem časomíry 23.7.2022
Hojnost, z.s. – Slavnost ovoce 28.9.2022
OCH Tišnov – Olsava 15.výročí charity 17.6.2022
SK Tenis Tišnov z.s – Tenis pro všechny (4-9/2022)
ZST Tišnov z.s. – Den lesních školek 15.5.2022

 

Projekty z výzvy Malý leader v roce 2021 (rozděleno 70 000 Kč)

Katolická vzdělávací jednota pod ochranou sv. Josefa v Tišnově, z.s. - Dětské kroje na hody a další tradiční akce v Tišnově a okolí (3-9/2021)

NaŽivo, z.s. - Za přírodou na svých nohou (29.5-30.5.2021)

Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. - Tenis pro všechny (5-9/2021)

Za sebevědomé Tišnovsko, z.s. - Den lesních školek v Tišnově aneb "V přírodě je bezpečně" (5-6/2021)

Dobromysl Předklášteří - Krojované Předklášteří. I Předklášteří už má svůj kroj (6.6.2021)

 

Projekty z výzvy Malý leader v roce 2020

Níhovský triatlon 25.7. 2020 (dotace 14 292, 60 Kč)

   

Den Charity Tišnov 23.9.2020 (dotace 14 000 Kč)

   
Facebook