Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

Výzva „Malý LEADER v MAS Brána Vysočiny“ je financována z vlastních zdrojů MAS Brána Vysočiny.

 

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

V roce 2020 mohou být podpořeny projekty, které budou zaměřeny na jednu nebo více těchto oblastí:

 1. Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem
 2. Místní tradice a umění
 3. Zdravý životní styl, prevence negativních jevů a zdravé stravování

 Podmínky výzvy

 • Doba realizace projektu od 1.3.2020 do 31.10.2020
 • Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny (mapa a seznam obcí je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/uzemi-mas).
 • Podpořený projekt musí být veřejně přístupný.
 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Na příspěvek není právní nárok.
 • Alokace výzvy: 50 000 Kč (min. 5000 Kč, max. 15 000 Kč na 1 projekt)
 • Oprávněným žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace vzniklé nejpozději 1.11.2017 působící/sídlící na území MAS BV.
 • Spoluúčast: 0%
 • Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

 

Kontakt

Text výzvy

Formulář žádosti k výzvě

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

Vyúčtování projektu

Hodnocení projektů 13.1.2020

Facebook