Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2021

Výzva „Malý LEADER v MAS Brána Vysočiny“ je financována z vlastních zdrojů MAS Brána Vysočiny.

 

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

Snahou je podpořit aktivity pořádané neziskovkami pro veřejnost a nově kvůli epidemiologické situaci je možné zařadit i výdaje na provoz spolku.

V roce 2021 mohou být podpořeny projekty, které budou zaměřeny na jednu nebo více těchto oblastí:

 1. Aktivity se společenským, kulturním nebo sportovním charakterem
 2. Místní tradice a umění
 3. Zdravý životní styl, prevence negativních jevů a zdravé stravování

 Podmínky výzvy

 • Doba realizace projektu od 1.3.2021 do 31.10.2021
 • Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny (mapa a seznam obcí je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/uzemi-mas). Novými obcemi jsou od r. 2021 Předklášteří, Řikonín, Unín a Hluboké Dvory.
 • Podpořený projekt musí být veřejně přístupný.
 • Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Na příspěvek není právní nárok.
 • Alokace výzvy: 60 000 Kč (min. 5000 Kč, max. 15 000 Kč na 1 projekt)
 • Oprávněným žadatelem mohou být nestátní neziskové organizace vzniklé nejpozději 1.11.2018 působící/sídlící na území MAS BV.
 • Spoluúčast: 0%
 • Žádosti lze podávat do 31.1.2021!

Kontakt

Text výzvy

Formulář žádosti k výzvě

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet projektu

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

Vyúčtování projektu

Vyhodnocení Malého leadru 2021

 

Projekty z výzvy Malý leader v roce 2020

Níhovský triatlon 25.7. 2020 (dotace 14 292, 60 Kč)

   

Den Charity Tišnov 23.9.2020 (dotace 14 000 Kč)

   
Facebook