Novinky

Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření.

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00.

Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1

Facebook