Novinky

Seminář pro žadatele 12. kolo PRV

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 12. kolo PRV.
Bude možné žádat o podporu v operacích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
zemědělců.
KDY: středa 19. května v 9.00 – 11.00 hod.
KDE: online, na platformě meet

Pozvánka

Prezentace

Odkaz na prezentace MZe a SZIF ke 12. kolu PRV, včetně videa a také nejčastější otázky a odpovědi na ně
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/vystupy-z-webinare-ze-6-5-ke-12-kolu.html

Facebook