Novinky

Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách oblast sociálního začleňování a boje s chudobou. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření (dětské skupiny) dne 20. října 2017. Pozvánka na seminář pro žadatele 24.10.2017. Více v sekci Výzvy OPZ.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 5.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 první výzvu v OP Zaměstnanost na prorodinná opatření. Seminář pro příjemce se koná 11.12.2017 v 9:00 nám. Míru 111, Tišnov. Více v sekci Výzvy OPZ.
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 16.6.2017 a vyhodnotila dne 6.9.2017 druhou výzvu v OP Zaměstnanost na sociální služby. Seminář pro příjemce se koná 11.12.2017 v 9:00 nám. Míru 111, Tišnov. Více v sekci Výzvy OPZ.