Novinky

Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.
Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

MAS Brána Vysočiny vyhlásila první výzvu v IROP na vzdělávání (pro školy i organizace neformálního a zájmového vzdělávání) dne 23. října 2017.
Pozvánka na seminář pro žadatele 25.10.2017.
Více v sekci IROP

Facebook