Novinky

Konference Krátké dodavatelské řetězce

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny pořádala konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce Možnosti odbytu ve venkovském prostoru ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v sále pod kinem v Tišnově.
Dopolední program byl spíše teoretický, odpolední program byl pak zaměřen na příklady krátkých řetězců a možnosti odbytu z praxe.
Při konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionálních produktů.
Konference se zúčastnilo přes 70 osob nejen z Tišnovska, ale i z území celého Jihomoravského kraje.
Cílem konference bylo představení možných způsobů řešení krátkých dodavatelských řetězců a možností odbytu ve venkovském prostoru. Účastníci zhodnotili akci jako vydařenou.
Nejčastějším námětem pro zlepšení a usnadnění čerpání podpory z EU fondů bylo zjednodušení dotačních podmínek, zjednodušení celého procesu u žádostí do 1 mil. a administrativy.
Pozvánka
Plakát

Facebook