Novinky

Pátráme po Stromech svobody. Pomůžete nám?

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018.
Během následujícího roku chceme objevit symbolických 1918 Stromů svobody vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie.
Mohly by jich být tisíce, podle historických zmínek se totiž v letech 1918 a 1919 sázely téměř v každé obci. Sázely se ale také v pozdějších letech - například 1928, 1945, 1968.

Bohužel se na většinu z nich v průběhu doby zapomnělo. Pomozte nám Stromy svobody objevit a zmapovat jejich příběh. Zapátrejte v obecních a školních kronikách, nebo se zeptejte pamětníků.
Nalezené stromy pak můžete zaznačit do mapy Stromů svobody.
Vyvrcholením kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října 2018.
Zapojte se s námi!

Více zde

Facebook