Program rozvoje venkova

Příjemce Info o projektu  
BÁBOR JIŘÍ V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000034 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen čelní nakladač na traktor a závěsná sekačka pro sklizeň pícnin
KROPÁČKOVÁ VERONIKA Na naší farmě jsme zrealizovali projekt č. 18/001/19210/564/185/000030 z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. V rámci projektu byl zakoupen stranový dvourotorový shrnovač píce
MANEO AGRO s.r.o. V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000024 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen samosběrací vůz
MATOUŠEK LADISLAV V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000026 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen obraceč píce
Pivovar Tišnov s.r.o. V našem podniku jsme v roce 2018 realizovali projekt č. 18/001/19210/564/185/000027 z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny.
V rámci projektu byly zakoupeny 3 ležácké tanky, 2 spilky a jeden CK tank
TRČKA MIROSLAV Na farmě Miroslava Trčky byl realizován projekt č. 18/001/19210/564/185/000031 Nákup strojů pro SHR Miroslava Trčky z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. V rámci projektu byly zakoupeny půdní válce
URBÁNEK MILOŠ V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000025 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupen pneumatický secí stroj a čelní nakladač
PESTR MARTIN V rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000029 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byla prostřednictvím MAS Brána Vysočiny zakoupena balička píce
MATOUŠKOVÁ PETRA Na farmě Petry Matouškové byl realizován projekt č. 18/001/19210/564/185/000028 z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace byla získána prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. V rámci projektu byl zakoupen rozdružovač balíků
ŠEBKOVÁ MARIE Na rámci realizace projektu č. 18/001/19210/564/185/000035/001 s názvem Investice do zem. podniku MAS - Marie Šebková byl zakoupen diskový žací stroj a luční brány. Dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 byla získána prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Brána Vysočiny.
Facebook