Sdílení lidových tradic (s SK)

Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Projekt: Fond malých projektů
Programové období: 2014 - 2020
Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ
Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projekt: Sdílení lidových tradic

MAS získala podporu z Fondu malých projektů (Region Bílé Karpaty) na projekt Sdílení lidových tradic s partnerem Regionálná rozvojová agentúra Šamorín.
V rámci projektu má být vydán zpěvník písní Tišnovska včetně tanců a říkadel (12 pásem z Tišnovska a jedno ze Šamorína), pořízeno 8 párů krojů (nejmenší, mládež, dospělí, ženáči),
vytvořeny bannery o historii lidových tradic na Tišnovsku a Šamoríně a realizován výjezd na Slovensko na festival a příjezd partnerů ze Slovenska na naše hody.
Celkové náklady projektu jsou asi 450 000 Kč (17 600 eur).

Zpěvník
Kroje
Výjezd SK
Výjezd CZ
Banner SK
Banner CZ

Článek byl publikován v Tišnovských novinách 02/2022 na straně 37. 

 

Facebook