Zalej mě

„Zalej mě!“ je inciativa, kterou se snaží zapojit obyvatele do péče o veřejnou zeleň, zejména pak zalévání stromů vhodnou ušetřenou vodou z domácnosti.
Iniciativa vznikla v Brně s podporou Veřejné zeleně města Brna i vědců z Mendelovy univerzity. Vzápětí se rozšířila díky vedení města do Tišnova, kde s ní pomáhá i MAS Brána Vysočiny.
Zde informace zalejme.cz/tisnov

Dá se totiž předpokládat, že problémy se suchem, které jsme zažili v předchozích letech, se budou opakovat. Očekávané střídání sucha a přívalových srážek stromům nesvědčí. Zvýšená teplota urychluje vysychání půdy a už po měsíci sucha může být strom nevratně poškozen. Řešením by byla občasná zálivka, jenže v mnoha obcích byl během sucha vydán zákaz zalévání a nedostatek vody někde dokonce vedl k nutnosti vodu dovážet. Navíc vzrostlé stromy normálně nikdo nezalévá. Zdravotní stav stromů v obcích se tak zhoršil a mnoho jich také uschlo. Pokud se někde vysadily nové stromky, tak bez pravidelné zálivky byly také hned suché.
Pokud by se lidé naučili použitelnou vodou z domácnosti zalévat stromy, mohlo by to stromům pomoci překonat suchá období a lidi naučit s vodou lépe hospodařit.
Pro podporu zalévání vznikla také mapová aplikace na stránkách zalejme.cz, která lidem ukáže, které stromy potřebují zalít a umožní jim zadat počet dodaných litrů. Časem také upozorní uživatele, až jejich strom bude potřebovat vodu.

Myslíte, že by mělo smysl tuto myšlenku rozšířit i u Vás?

Informace k zapojení obcí zalejme.cz/zapojeni

Balíček aktivit a drobných úkolů na následující týden, které Vám pomohou začít se zaléváním stromů a postupně si ho osvojit zalejme.cz/vyzva_stromu

Informace k zapojení školek a škol zalejme.cz/skoly

 

Facebook