Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Programu rozvoje venkova na období 2014–2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 14.2.2022 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Datum ukončení příjmu žádostí: 13.5.2022.  Termín registrace na RO SZIF: 15.7.2022. Celková výše dotace pro 5. výzvu je 1 000 000,- Kč.

Obsahem Fiche je podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a podopatření Mateřské a základní školy.

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169.

Seminář pro žadatele se uskuteční 28.2.2022 od 12.00 v kanceláři MAS. Více informací http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-prv#vyzva_5.

Bioregion Tišnovsko

Pojďte s námi rozhodovat o budoucnosti našeho regionu!
Zapojíme nejen zemědělce, farmáře či zástupce veřejnoprávních institucí, ale také všechny občany místní komunity.
Impact HUB, Hnutí DUHA, Hojnost, z.s. a MAS Brána Vysočiny chtějí společně vytvořit a realizovat pozitivní změnu “zezdola nahoru” a dosáhnout vyššího zastoupení ekologického zemědělství a souvisejících metod pro zdravou krajinu. Vždy 15:00–18:00 Kavárna Coffein u kina Svratka, Mlýnská 152, Tišnov

30. 3. 2022 téma: Představení záměru projektu a sestavení společné vize
13. 4. 2022 téma: Určení potřeb, příležitostí a rizik v regionu
27. 4. 2022 téma: Návrhová opatření a projekty k realizaci

Jaké budou přínosy programu Živý region?
rozvoj krátkých řetězců (trhy, místní obchody, komunitou podporované zemědělství)
podpora bio surovin, biofarem a ekologického zemědělství
výzkumná a vzdělávací činnost napojená na místní potřeby
kvalitní využití místních pozemků a podpora kapacit v rámci regionu
podpora zpracovatelských kapacit a distribuce v regionu (umístění celého produkčního řetězce v rámci regionu)

Registrace v pozvánce.

První ročník Ceny za krajinu Jihomoravského kraje – 3. místo získaly Vohančice!

Cílem soutěže bylo ocenit a dále motivovat lidi, kteří aktivně přispívají k tomu, aby se dařilo lépe zadržovat vodu v jihomoravské krajině. Výhercům kraj přerozdělil celkem 230 tisíc korun.

Třetí příčka a odměna 30 tisíc patří Vohančicím, které aktivně bojují proti splavenému bahnu z polí. Za poslední roky osela obec travními směsmi 43 hektarů nejohroženějších ploch. Vznikly rozsáhlé sady, polní cesty mezi lány, přibyly stovky nových stromů a tisíce keřů.

Více zde www.cenazakrajinu.cz

Příležitost pro všechny podnikavé lidi!

Zvažujete start vlastního podnikání?
Podnikáte nebo pracujete na nějakém projektu a potřebujete nový vítr do plachet?
Přihlaste se na kurz Podnikni to!, který je pro občany města i okolních obcí.

Zkušený podnikatel vám pomůže nastartovat vlastní projekt , a to i když třeba pracujete, jste na rodičovské nebo studujete. Během pěti setkání se naučíte, jak vybudovat projekt i s minimem financí a bez zbytečných rizik.

Kapacita omezena, účast máte díky oficiální podpoře MAS Brána Vysočiny ZDARMA!

Více informací o kurzu a formulář najdete na webu (použít TENTO odkaz)

Cena za krajinu Jihomoravského kraje

Obec Vohančice se umístila mezi 10ti nejlepšími projekty v rámci soutěže Cena za krajinu Jihomoravského kraje.
Do 31.1.2022 se hlasuje o nejlepší projekt.
Projekt můžete podpořit odesláním sms: +420 736 301 599 ve tvaru: KRAJINA 10
bližší informace https://cenazakrajinu.cz/#hlasovani
Soutěžní projekt: Cena za krajinu Vohančice 2021 https://www.vohancice.cz/obec/udalosti-v-obci/aktuality/cena-za-krajinu-2021-27cs.html

Seminář pro potencionální žadatele o dotaci 5. výzva MAS

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro potencionální žadatele o dotaci 5. výzva MAS
Jak připravit Žádost o dotaci na podporu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech článek 20 pro kulturní a spolková zařízení vč. knihoven a pro mateřské a základní školy.
V pondělí 24. ledna 2022 v 14.30 – 16.30 hod. na Radniční 14 v Tišnově

Podrobný popis

Pozvánka

Prezentace

Seminář

Zveme realizátory projektů 3. a 4. výzvy Programu rozvoje venkova na seminář v pondělí 24.1.2022 od 13.00 do kanceláře MAS.

Pozvánka

Změna kontaktních údajů

Od 3.1.2022 se mění emailové adresy zaměstnanců MAS Brána Vysočiny, více v sekci Kontakty

Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2022

 MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2022

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny (nově i Unín, Hluboké Dvory, Řikonín a Předklášteří), alokace výzvy: 60 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do
31.1.2022!

Více v sekci Projekty -> Malý leader

Facebook