Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Zveme vás na cyklus 6 akcí

Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách - Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.).

Plakát výměny zkušeností

4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne  7. června 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod.  Ekostatek Vlkaneč – zpracovna Jiráskova 153, Golčův Jeníkov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Informace o schválení Evaluační zprávy ze střednědobé evaluace činnosti MAS

Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces vyhodnocení

-          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,

-          samotné činnosti MAS

-          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

MAS pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc poděkovat.

Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 (tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS.

Evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Evaluační zpráva, případně využijte odkaz: http://masbranavysociny.cz/images/files/sclld/evaluacni_zprava_final.pdf

               

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč.

Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde

MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze

Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

V Integrovaném regionálním operačním programu bude vyhlášena výzva na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzva na zajištění bezpečnosti chodců v obcích.

V Operačním programu Životní prostředí byla vyhlášena 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019.

V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fichi A Investice do zemědělských podniků, fichi B Investice do zemědělských produktů a fichi C Diverzifikace zemědělství.

Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách www.masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy.

V únoru byly vyhlášeny výzvy

V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde.

Leták k výzvám

Seminář Podpora rozvoje zpracování masa

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Komunitní zpracovna

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
kdy: pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
kde: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov
Přijďte s námi diskutovat, prezentujte v krátkosti, co byste chtěli dělat, co by Vás bavilo a jak jste daleko s realizací svých cílů
Přihlášení na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo 777 706 722
Pozvánka

Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019
do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:
od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)
a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň

Texty výzev a potřebné dokumenty jsou zde www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp

Semináře jsou bezplatné, občerstvení zajištěno.
Přihlášení na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo 777 706 722
Pozvánka

PF 2019

Přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2019 a děkujeme za dobrou spolupráci

MAS Brána Vysočiny

 

 

 

Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

Máme vlastní potravinářské produkty a nemáte kapacity či znalosti k jejich prodeji?

Pro sebe a sousedy vyrábíte podomácku uzeniny, marmelády, jogurty apod., rádi byste se posunuli na „profesionálnější“ level a nevíte, jaké legislativní požadavky Vás čekají, popř. si na legislativu netroufáte?

Přemýšlíte o zpracování vlastní produkce, výrobě potravin, marmelád, pečení koláčů, dortů apod. a nemáte vlastní výrobní a zpracovatelské prostory?

MAS Brána Vysočiny hledá zájemce o realizaci společného zpracovatelského prostoru. Šlo by o prostor, splňující hygienické a další legislativní požadavky tak, aby zde bylo možné zpracovat vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) a vyrobit produkt, který by poté bylo možné uvádět do oběhu (oficiálně prodávat).

Kontakt pro sběr zájemců: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. napište zájemce, organizace, kontakt, činnost)

Setkání proběhlo 3.12.2018 - pozvánka, prezentace

Facebook