Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

PRV setkání 30.3. 2017

Dne 30.3. 2017 proběhlo setkání K PRV. Prezentace

Exkurze na ekologickou farmu Drysice

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s., pořádají pro širokou veřejnost exkurzi na ekologickou farmu Drysice - zpracování mléka dne 5.5.2017. Pozvánka.
Přihlašujte se na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 21.4.2017. Více

Seminář PRV

Jménem místní akční skupiny Brána Vysočiny si Vás dovolujeme pozvat na seminář Výzvy Místní akční skupiny Brána Vysočiny v Programu rozvoje venkova,
který se bude konat ve čtvrtek 30. března 2017 od 9:00 do 11:00 ve velké zasedací místnosti na radnici v Tišnově (náměstí Míru 111, Tišnov).

Pozvánka

Setkání MAS východní Vysočiny

Ve čtvrtek 19.1.2016 proběhlo setkání 9 MASek "východní Vysočiny" na možné záměry projektů spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova a CLLD.
Prezentace ze setkání (destinační společnost Koruna Vysočiny) - pdf

Řádná VH 21.2. 2017

Řádná valná hromada proběhne v úterý 21.2.2017 od 17.00 v zasedací místnosti radnice v Tišnově.

Pozvánka

Seminář pro příjemce k šablonám OP VVV

Dne 14.12.2016 od 13.00 do 15.00 proběhne a radnici v Tišnově třetí seminář pro příjemce projektů zjednodušeného vykazování - šablon na téma zpráva o realizaci a žádost o platbu. Více v sekci Animace škol

ZOH 2016

Ve středu 30.11.2016 proběhne v hale SSK 1. ročník zimní olympiády dětí mateřských škol a prvních tříd základních škol.

Plakát
Podrobné informace

Mimořádná VH 29.11. 2016

Mimořádná valná hromada MAS Brána Vysočiny se koná v úterý 29.11.2016 od 17.00 na radnici v Tišnově.
Pozvánka

Strategie SCLLD

18.10.2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou", žádost o podporu bude vrácena k přepracování do 2. kola.
Více informací v sekci Strategie SCLLD

20.10.2016 žádost o podporu IROP 4.2. Zlepšení řídícíh a administrativních schopností MAS byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Více informací v sekci Strategie SCLLD

Den zemědělské techniky

Den zemědělské techniky se koná 4.11.2016 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu výukového
střediska SŠ a ZŠ Tišnov.

Facebook