Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze

Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

V Integrovaném regionálním operačním programu bude vyhlášena výzva na infrastrukturu vzdělávání pro základní školy a pro neformální a zájmové vzdělávání a výzva na zajištění bezpečnosti chodců v obcích.

V Operačním programu Životní prostředí byla vyhlášena 1. výzva na realizaci ÚSES (založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů) a protierozní opatření (vodní a větrná eroze) a 2. výzva na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Žádosti o podporu je možné předkládat prostřednictvím MS2014+ do 24. 10. 2019.

V Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 2. výzva na fichi A Investice do zemědělských podniků, fichi B Investice do zemědělských produktů a fichi C Diverzifikace zemědělství.

Informace o vyhlášených výzvách najdete na webových stránkách www.masbranavysociny.cz/, sekce Výzvy.

V únoru byly vyhlášeny výzvy

V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

Podrobné informace vč. kompletního textu výzev, podmínek a pravidel naleznete zde.

Leták k výzvám

Seminář Podpora rozvoje zpracování masa

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

Program akce, lektoři, pohoštění (1x coffee break a teplý oběd) jsou financovány z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Komunitní zpracovna

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
kdy: pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
kde: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov
Přijďte s námi diskutovat, prezentujte v krátkosti, co byste chtěli dělat, co by Vás bavilo a jak jste daleko s realizací svých cílů
Přihlášení na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo 777 706 722
Pozvánka

Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019
do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:
od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)
a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň

Texty výzev a potřebné dokumenty jsou zde www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp

Semináře jsou bezplatné, občerstvení zajištěno.
Přihlášení na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo 777 706 722
Pozvánka

PF 2019

Přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2019 a děkujeme za dobrou spolupráci

MAS Brána Vysočiny

 

 

 

Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

Máme vlastní potravinářské produkty a nemáte kapacity či znalosti k jejich prodeji?

Pro sebe a sousedy vyrábíte podomácku uzeniny, marmelády, jogurty apod., rádi byste se posunuli na „profesionálnější“ level a nevíte, jaké legislativní požadavky Vás čekají, popř. si na legislativu netroufáte?

Přemýšlíte o zpracování vlastní produkce, výrobě potravin, marmelád, pečení koláčů, dortů apod. a nemáte vlastní výrobní a zpracovatelské prostory?

MAS Brána Vysočiny hledá zájemce o realizaci společného zpracovatelského prostoru. Šlo by o prostor, splňující hygienické a další legislativní požadavky tak, aby zde bylo možné zpracovat vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) a vyrobit produkt, který by poté bylo možné uvádět do oběhu (oficiálně prodávat).

Kontakt pro sběr zájemců: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. napište zájemce, organizace, kontakt, činnost)

Setkání proběhlo 3.12.2018 - pozvánka, prezentace

Národní síť spouští nový web

Venkov je náš domov - to je mottem nové webové stránky www.mistniakcniskupiny.cz. Najdete na ní výběr těch nejlepších projektů z českého venkova, které vznikly díky podpoře místních akčních skupin. Webovou stránku spustila Národní síť místních akčních skupin, která sdružuje po celém Česku 167 MASek. Jejím cílem je nejen vyvrátit zažité stereotypy kolem místních akčních skupin, ale především ukázat skutečné lidi a jejich příběhy, jež pojí láska k venkovu zhmotněná v projektech, které dělají z venkova lepší místo k životu.

Pozvánka seminář - Výsadba zeleně a seminář Agrolesnictví

Pozvánka se seminář na téma Výsadba zeleně v rámci projektu Klimagreen
Ve spolupráci s KÚ JMK pořádáme ve čtvrtek 29.11. od 13 do 15 hodin seminář k výsadbám zeleně do krajiny. Seminář proběhne v prostorách tišnovské radnice. Je určen odborné i laické veřejnosti. Pozvánka zde.

Pozvánka se seminář na téma Agrolesnictví
Ve stejný den tj. ve čtvrtek 29.11.2018 v čase od 15,30 do 17,30 opět na tišnovské radnici proběhne i seminář v rámci výzkumu Mendelovy univerzity Brno na téma Agrolesnictví. Tento seminář je určen obcím, zemědělským podnikům, veřejnosti, výzkumným a akademickým pracovníkům, studentům, pracovníkům státní správy a administrativy. Přihlašování přes pozvánku zde.

Prezentace

Pozvánka na seminář pro žadatele OP ŽP

V MAS Brána Vysočiny plánujeme vyhlásit začátkem roku 2019 výzvy v Operačním programu Životní prostředí na biokoridory, ÚSES, protierozní opatření a zeleň v sídlech. Pro zájemce z řad obcí, firem i fyzických osob pořádáme seminář už 21.11.2019 od 9 do 11 hodin na tišnovské radnici. Pozvání přijaly i odbornice na typové projekty a zpracování dokumentace, bude možnost s nimi na místě konzultovat Vaše záměry. Pozvánka zde