Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Setkání MAS východní Vysočiny

Ve čtvrtek 19.1.2016 proběhlo setkání 9 MASek "východní Vysočiny" na možné záměry projektů spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova a CLLD.
Prezentace ze setkání (destinační společnost Koruna Vysočiny) - pdf

Řádná VH 21.2. 2017

Řádná valná hromada proběhne v úterý 21.2.2017 od 17.00 v zasedací místnosti radnice v Tišnově.

Pozvánka

Seminář pro příjemce k šablonám OP VVV

Dne 14.12.2016 od 13.00 do 15.00 proběhne a radnici v Tišnově třetí seminář pro příjemce projektů zjednodušeného vykazování - šablon na téma zpráva o realizaci a žádost o platbu. Více v sekci Animace škol

ZOH 2016

Ve středu 30.11.2016 proběhne v hale SSK 1. ročník zimní olympiády dětí mateřských škol a prvních tříd základních škol.

Plakát
Podrobné informace

Mimořádná VH 29.11. 2016

Mimořádná valná hromada MAS Brána Vysočiny se koná v úterý 29.11.2016 od 17.00 na radnici v Tišnově.
Pozvánka

Strategie SCLLD

18.10.2016 Na základě rozhodnutí velké komise ŘO je celkový výsledek věcného hodnocení ŘO "ano s výhradou", žádost o podporu bude vrácena k přepracování do 2. kola.
Více informací v sekci Strategie SCLLD

20.10.2016 žádost o podporu IROP 4.2. Zlepšení řídícíh a administrativních schopností MAS byla doporučena k financování a splnila podmínky pro vydání právního aktu.
Více informací v sekci Strategie SCLLD

Den zemědělské techniky

Den zemědělské techniky se koná 4.11.2016 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu výukového
střediska SŠ a ZŠ Tišnov.

Podnikatel není sprosté slovo!

"Podnikatel není sprosté slovo!˝ - inspirativní setkání podnikatelů
Tišnovska proběhne ve středu 9.11.2016 ve velkém sále MěKS Tišnov 16:30-18:30 hodin. Plakát

Seminář pro příjemce k šablonám OP VVV

Dne 2.11.2016 od 13.00 do 14.30 proběhne na radnici v Tišnově druhý seminář pro příjemce projektů zjednodušeného vykazování - šablon. Vice v sekci Animace škol

Projekt​ LOKOMOCE

Projekt​ LOKOMOCE zve na praktický workshop pro učitele, trenéry a veřejnost v sobotu 1.10.2016. Více v plakátku.