Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Seminář pro žadatele 12. kolo PRV

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 12. kolo PRV.
  Bude možné žádat o podporu v operacích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých
  zemědělců.
  KDY: středa 19. května v 9.00 – 11.00 hod.
  KDE: online, na platformě meet

  Pozvánka

  Prezentace

 • Růzcka cesta

  V rámci akce obnovy Růzcké cesty z Tišnova do Jamného došlo k vybudování odpočinkových míst u této cesty a také k osazení kamennými artefakty (úvodní s kolem a nápisem Růzcká cesta v Tišnově, dva hraniční se znaky Lomničky meč a Železného rak).

  Více zde 

 • Vyhlášení výzvy pro neziskové organizace v programu Active Citizens Fund

  V programu Active Citizens Fund byl vyhlášen akční grant na posílení neziskových organizací. Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím rychle a efektivně posílit svoje digitální kompetence a zvýšit používání digitálních nástrojů.

  Cílem je pomoci občanskému sektoru digitalizovat se – lépe využívat technologie pro svou práci, organizaci aktivit, komunikaci s cílovými skupinami a řízení lidí i své činnosti v online prostoru. Podpořené organizace musí prokázat, v jakých oblastech a aspektech zefektivní svoji práci a zvýší svou připravenost na práci v online prostředí.

 • Čerpání z prostředků Modernizačního fondu

  MAS Brána Vysočiny se zapojila do možnosti čerpání z prostředků Modernizačního fondu

  MAS Brána Vysočiny má zájem o navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na svém území a proto předložila na Státní fond životního prostředí ČR projektový záměr do Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Díky tomu můžeme v našem území předkládat žádosti o podporu do výzev, které budou vyhlášeny od roku 2021.

 • Výzva Letní kempy 2021

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Letní kempy 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

  Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány na realizaci letních kempů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020.

 • STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST

  Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.
  Nezbytné je nahlášení předem na email opzp@masbranavysociny.cz.
  Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.
  Drobné občerstvení bude zajištěno.
  Kdy: 17. - 18.4.2021
  Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.

 • Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

  MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

  Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

  Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

 • Praktická brožura - Zpracování masa na farmě

  MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

 

             Facebook