Informace o předložení projektového záměru do 1. výzvy IROP Vzdělávání a školství

Dne 27.7.2023 byl do datové schránky předložen první projektový záměr do 1. výzvy MAS Brána Vysočiny. Název projektového záměru: MONTESSORI CENTRUM BÁDÁNÍ. Žadatel: Základní škola ZaHRAda. Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 600 000,- Kč.

 

             Facebook