OP TAK

Řídicí orgán OP TAK MPO dne 5. 4. 2023 vyhlásil výzvu I. Technologie pro MAS (CLLD) v rámci implementace OP TAK 2021–2027. Alokace pro tuto výzvu je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.

Akceptační dopis

Podnikáte? Chcete modernizovat svou firmu? Naše Místní akční skupina Vás při tom může finančně podpořit. Podporujeme podnikatele (OSVČ, malé podniky, střední podniky), kteří pořizují nové technologické zařízení a vybavení vedoucí k robotizaci, automatizaci, nebo digitalizaci, pořizují e-shop a cloudové služby (pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím), pořizují SW k zajištění vnitropodnikové konektivity. Dotace je 50 %, až do výše 1,07 mil. Kč. Své záměry, prosím, konzultujte s Petrem Šústalem, tel.: 704 426 282, mail: sustal@masbranavysociny.cz.

 

             Facebook