OP TAK

Řídicí orgán OP TAK MPO dne 5. 4. 2023 vyhlásil výzvu I. Technologie pro MAS (CLLD) v rámci implementace OP TAK 2021–2027. Alokace pro tuto výzvu je stanovena ve výši 1 miliardy korun. Výzva je určena malým a středním podnikům, kteří uspějí ve schvalovacím procesu místem realizace příslušné MAS se schváleným programovým rámcem. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.

 

             Facebook