Pomoc Ukrajině

PODPORA UKRAJINCŮ NA TIŠNOVSKU I PO ROCE 

Na Tišnovsko přišlo po zahájení války asi 300 uprchlíků z Ukrajiny. Konaly se sbírky, místní pomáhali s umístěním do ubytování. Byly zavedené kurzy češtiny, adaptační skupina pro děti 3-6 let, tábory pro děti do 15 let a volnočasové aktivity. Cílem tohoto projektu je i nadále organizace jazykového a uměleckého vzdělávání pro Ukrajince na Tišnovsku. Pod vedením ukrajinské klavíristky a sbormistryně pro děti funguje umělecké vzdělávání (hra na klavír a zpěv a ukulele) pro 11 dětí 1x týdně (pátky odpoledne a soboty na ZŠ ZaHRAda) a výuka češtiny v SVČ Inspiro.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: MAS Brána Vysočiny, z.s. 
místo: Tišnov, Jihomoravský kraj  
období realizace: 5/2023  - 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč  

Logo