Žádost o standardizaci

Žádost o standardizaci byla podána 15.5.2015 přes Portál farmáře
Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS

  • 31.3.2015 zasedla valná hromada, schválila nové stanovy
  • byly vytvořeny zájmové skupiny, zřízena datová schránka a kancelář MAS, vznikly nové webové stránky
  • byl podepsán od 17 obcí Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD dotčené MAS na období 2014 – 2020

Dne 14.9.2015 došla výzva k opravě žádosti o standardizaci


Jednalo se o úpravy žádosti a změny ve stanovách
  • 6.10.2015 zasedla valná hromada, schválila opravené stanovy
  • stanovy a další dokumenty byly poslány do Sbírky listin, 21.10.2015 byly zveřejněny (https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=788318)
  • 26.10.2015 byla podána doplněná žádost o standardizaci přes Portál farmáře
  • termín pro podání žádosti 30.11.2015

Dnes 27.11. 2015 bylo naší MAS uděleno Osvěčení o standardizaci!