PRV/SZP

Společná zemědělská politika (SZP)

Programový rámec - schválen PgV 18.4.2024 (o otevření je třeba uložit do počítače a pak otevřít)

----------------------------------------------------------------------

Přechodné období

Výzva č. 7 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 1.11.2023 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení.

Datum vyhlášení výzvy: 1.11.2023

Datum zahájení příjmu žádostí: 1.11.2023

Datum ukončení příjmu žádostí: 1.12.2023

Termín registrace na RO SZIF: 15.1.2024

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 361 721,-

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 3 - Diversifikace zemědělství, Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Barbora Gottwaldová, gottwaldova@masbranavysociny.cz, tel. 773 843 770

Text výzvy č. 7

Přílohy výzvy:

•          Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova

•          Aktuální znění vyhlášené Fiche

•          Pravidla pro opatření 19.2.1

•          příloha Počet obyvatel v obcích MAS Brána Vysočiny k 1.1.2022 (dle ČSÚ)

•          příloha "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků" (č. 5 Pravidel 19.2.1).

odkaz na Příručku MSP vydanou Evropskou komisí.

•          Čestné prohlášení žadatele pro režim de minimis

•          Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF

•          Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020

•          Příručka pro publicitu

Seminář pro žadatele bude 1.11.2023 v 15.00 na Radniční 14 v Tišnově. Prezentace

Seznam přijatých žádosti

Výběrová komise – zápis, prezenční listina

Programový výbor – zápis, prezenční listina

Seznam projektů po výběru projektů

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva č. 6 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 6.2.2023 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení.

Datum vyhlášení výzvy: 6.2.2023

Datum zahájení příjmu žádostí: 6.2.2023

Datum ukončení příjmu žádostí: 31.3.2023

Termín registrace na RO SZIF: 30.6.2023

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 6. Výzvu je 1 368 870,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 3 - Diversifikace zemědělství, Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Barbora Gottwaldová, gottwaldova@masbranavysociny.cz, tel. 773 843 770

Text výzvy č. 6

Přílohy výzvy:

•          Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova

•          Aktuální znění vyhlášené Fiche

•          Pravidla pro opatření 19.2.1

•          příloha Počet obyvatel v obcích MAS Brána Vysočiny k 1.1.2022 (dle ČSÚ)

•          příloha "Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků" (č. 5 Pravidel 19.2.1).

odkaz na Příručku MSP vydanou Evropskou komisí.

•          Čestné prohlášení žadatele pro režim de minimis

•          Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF

•          Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020

•          Příručka pro publicitu

Seminář pro žadatele

6.2.2023 Pozvánka na seminář pro žadatele Prezentace
16.1.2023 Pozvánka seminář pro potenciální  žadatele Prezentace 

Seznam přijatých žádostí 6. výzvy

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 6. výzvy PRV

Zápis z jednání VK – PRV

Prezenční listina VK – PRV

Zápis z jednání PgV - PRV

Prezenční listina PgV  – PRV

Seznam projektů po výběru projektů

VK – 12.-15.9. per rollam

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 6. výzvy PRV

Zápis z jednání VK – PRV

Prezenční listina VK – PRV

PgV 18.9.

Zápis z jednání PgV - PRV

Prezenční listina PgV  – PRV

Seznam projektů po výběru projektů

Důležité odkazy:

Portál farmáře https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

Žádost o přístup do Portálu farmáře Microsoft Word - PF_formulář_5.doc (szif.cz)

Přílohy, vzory:

Finanční zdraví

Kontaktní osoba:  Ing. Barbora Gottwaldová, Mobil: +420 773 843 770, e-mail: gottwaldova@masbranavysociny.cz