Zájmové skupiny

Na základě Prohlášení o zařazení do zájmových skupin se členové MAS Brána Vysočiny rozdělili do těchto skupin:
Stav k datu 1.1. 2024 (48 členů)

Zájmová skupina Místní prostředí a regionální rozvoj

Město Tišnov
Obec Lubné
Obec Úsuší 
Obec Níhov
Městys Deblín
Obec Lažánky
Obec Maršov
Obec Svatoslav
Obec Borovník
Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST)
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Mgr. Ondřej Konečný
Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.
Obec Březina
ZŠ a MŠ Deblín
Obec Vohančice
Obec Heroltice
Hojnost, z.s.

Zájmová skupina Rozvoj podnikání a zemědělství

MANEO AGRO s.r.o
Ing. Marek Štěrba
Ing. Miroslav Pálka
Ing. Karel Weigl
František Svoboda
Petr Malášek
Tomáš Blaha
Pivovar Tišnov s.r.o.
Ekofarma Nelepeč (Ing. Veronika Kropáčková)

Zájmová skupina Kultura, vzdělávání, sport a volný čas

SŠ a ZŠ Tišnov
ZŠ Tišnov, nám. 28. Října
Základní umělecká škola Tišnov
Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání
Tělocvičná jednota SOKOL Deblín 
Základní článek hnutí Brontosaurus 1. BRĎO TIŠNOV - GINGO
Atletický klub AK Tišnov
Obec Předklášteří
Sportovní klub Tenis Tišnov
Rodinné centrum Studánka z.s.
Inspiro - Středisko volného času
Mgr. Renata Pleskačová
Mgr. Barbora Kulhánková
Tigal, z. s.
Pro Tišnov
Edunika, z.s.
Mgr. Viktore Šťastná, Ph.D.

Zájmová skupina Sociální soudržnost

Diecézní charita Brno (Oblastní charita Tišnov)
Ing. Marcela Dvořáková
Jezdecký klub Ranč Loučka, spolek