OP ŽP

Všem obcím na území MAS Brána Vysočiny, z.s. informace k výzvě pro MAS v JMK v OP ŽP.

Alokace na JMK  je   48 517 631 Kč , počítá se se 2-4 komplexními projekty, nyní už připravenými s projektovou dokumentací, stavební povolení stačí v 1.kvartálu roku 2024.

Nyní probíhá sběr záměrů, v příloze posílám tabulku k vyplnění (výpočet bodů proj.záměrů), tu vyplňte do 10.11.2023.

Samotná výzva bude vyhlášena v 1.kvartálu roku 2024.

Do konce listopadu sesbíráme z celého území JMK záměry a ty pošleme na OP ŽP.

V příloze naleznete

Sestava materiálů potřebných k podání projektu do výzvy CLLD OPŽP:

  •  PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, a to jak před provedením opatření, tak výpočet po provedení opatření). Tyto dvě výsledné hodnoty se zapisují do bodovací tabulky a úspora by měla být větší než 30%. Oba PENB se dokládají k žádosti jako podklad pro kontrolu. PENB počítá energetický expert a pro výpočet je nutná základní projektová dokumentace projektu, vše  podle vzoru a pravidel 38.výzvy OPŽP
  • Náklady - rozpočet projektu, pro jeho sestavení je nutná základní projektová dokumentace, podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP
  • projektová studie,  podle vzoru a pravidel 38. výzvy OPŽP

Postup zvýšení míry dotace oproti 38. výzvě OPŽP, který byl schválen Výborem NS MAS 10.10.2023:

3. pásma míry podpory podle počtu realizovaných doplňkových opatření

  • 1.pásmo : bez navýšení, koeficient 1 (pro projekty, které pouze naplní požadovanou míru úspor energie a pouze 1-2 doplňkové opatření)
  • 2. pásmo: s nízkým navýšením, koeficient 1,35 (pro projekty, které realizují 3-5 doplňková opatření
  • 3.pásmo: s vyšším navýšením, koeficient 1,70 (pro projekty, které realizují 6-8 doplňkových opatření)

Koeficientem  bude vynásobena základní výše jednotkové dotace, jak je uvedena v dokumentaci 38. výzvy OPŽP

Seznam doplňkových opatření pro posouzení komplexnosti projektu je obsažen v dokumentu "Tabulka pro výběr projektových záměrů do výzvy CLLD OPŽP 21+", obsahuje v řádcích 8 až 15 celkem 8 typů opatření, přičemž je zdůrazněno, že opatření musí být realizováno v plném rozsahu projektu, ne pouze dílčím způsobem.