Sdílení lidových tradic (s SK)

rogram: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Projekt: Fond malých projektů
Programové období: 2014 - 2020
Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ
Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)
Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Projekt: Sdílení lidových tradic

MAS získala podporu z Fondu malých projektů (Region Bílé Karpaty) na projekt Sdílení lidových tradic s partnerem Regionálná rozvojová agentúra Šamorín.
V rámci projektu má být vydán zpěvník písní Tišnovska včetně tanců a říkadel (12 pásem z Tišnovska a jedno ze Šamorína), pořízeno 8 párů krojů (nejmenší, mládež, dospělí, ženáči),
vytvořeny bannery o historii lidových tradic na Tišnovsku a Šamoríně a realizován výjezd na Slovensko na festival a příjezd partnerů ze Slovenska na naše hody.
Celkové náklady projektu jsou asi 450 000 Kč (17 600 eur).

Zpěvník, zpěvník - panáčci
Kroje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Banner SK
Banner CZ

Publicita
Články o projektu CZ 2/22 a 10/22

Články o projektu SK z časopisu Šamorín a okolí číslo 7-8 a 10.

I v roce 2023 jsme se setkali a naplánovali další spolupráci na dalších projektech, a rozšířili si tak i partnerství.

 Logo