Žádost o stadardizaci 2021–2027

Žádost o standardizaci 2021+

  • opravené stanovy (z 31.8.2020) byly zveřejněny na rejstříku
  • aktuální mapa území, zápisy z VH, KK, PgV a VK i změny v členech a zájmových skupinách jsou zveřejněny na webu MAS
  • 31.8.2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Předklášteří a Řikonín)
  • 22.9.2020 VH schválila přistoupení 2 nových obcí (Unín a Hluboké Dvory)
  • byl podepsán od 21 obcí Souhlas obcí se zařazením správního území obcí do území působnosti SCLLD dotčené MAS na období 2021+
  • 24.9.2020 byla podána žádost o kontrolu dodržování standardů MAS
  • 23.11.2020 došly první připomínky a 26.11.2020 pak byly vypořádány a žádost podána znovu

Koncem ledna byly vypořádány připomínky k doplnění webových stránek.

5.2.2021 Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 22605568 Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. byla schválena.