OPTP

Zajištění činnosti MAS Brána Vysočiny

 CZ.07.02.01/00/22_003/0000024

Cílem projektu je zajištění činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Projekt byl podpořen z fondů EU.

Povinná publicita