Strategie (CLLD)

Schválení koncepční části valnou hromadou proběhlo ve dnech 16.-18.8.2021 (zápis z VH)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny na období 2021–2027 - koncepční část 

20.10.2021 došla depeše: Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brána Vysočiny na období 2021?2027" (CLLD_21_04_153) s výsledkem "vyhověl".  Předložená žádost splnila požadovaná kritéria a koncepční část vaší strategie CLLD pro období 2021-27 je ze strany MMR-ORP schválena.