Valné hromady

Název Datum konání Pozvánka Odkaz
Ustanovující valná hromada 21. listopadu 2012 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 25. června 2013 Pozvánka Zápis
Valná hromada 22. října 2013 Pozvánka Zápis
Valná hromada 24. listopadu 2014 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 17. února 2015 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 31. března 2015 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 6. října 2015 Pozvánka Zápis
Valná hromada 9. února 2016 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 21. června 2016 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 29. listopadu 2016 Pozvánka Zápis
Valná hromada 21. února 2017 Pozvánka Zápis
Valná hromada 28. února 2018 Pozvánka Zápis
Valná hromada 27. února 2019 Pozvánka Zápis
Valná hromada 4. března 2020 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 31. srpna 2020 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 17.-22. září 2020 Pozvánka Zápis
Mimořádná valná hromada 16.-18. prosince 2020 Pozvánka Zápis
Valná hromada 3.-5. března 2021 Pozvánka per rollam hlasování a Zápis
Valná hromada 22.-24. června 2021 Pozvánka Per rollam hlasování a zápis
Valná hromada 16.-18. srpna 2021 Pozvánka Per rollam hlasování a zápis
Valná hromada 2. března 2022 Pozvánka Zápis
Valná hromada 30.9.-5.10.2022   per rollam hlasování
Valná hromada 15.2.2023 Pozvánka Zápis
Valná hromada 26.4.2023 Pozvánka Zápis
Valná hromada 24.4.2024 Pozvánka Zápis