Živý region Tišnovsko

Pojďte budovat živé Tišnovsko s námi!

Tišnovsko  – místo pro zdravý život

Mikroregion Tišnovsko byl vybrán z celé republiky na základě splnění 30 kritérií jako ideálním místem pro pilotní běh Živého regionu. Zde jsme se po hloubkovém mapování situace pustili do propojování zemědělců, spotřebilů i škol. Následně se stal inspirací pro další regiony.

V rámci Živého regionu se nám podařilo zajistit:

Mentoring

Do projektu jsme zapojili 8 mentorů, kteří pomáhali 5 zapojeným aktérům s celou škálou věcí, tak, aby mohli v daném regionu prosperovat a podporovat cíle projektu. Mentoring byl intenzivní. Mentoři se s jejich svěřenými podniky setkávali na týdenní bázi po dobu 3 měsíců.

Zapojení aktéři řešili například nastavení či úpravy jejich současného podnikatelského modelu nebo nastavování cen jejich produktů a potravin. Pracovali také na poznání svých zákazníků a odběratelů a přenastavili si procesy v běžném fungování.

Vstup některých mentorů byl velmi přínosný a vedl i k hlubokému přehodnocení samotného podnikání či dalšího směřování jednotlivých aktérů.

Projekty a výstupy

  • Zapojení 35 lokálních farmářů a vytvoření lokální interaktivní mapy s lokacemi jednotlivých farem – (foto Kulatý stůl 2023)
  • SDGs workshop pro studenty, exkurze na farmu a příprava jídla z lokálních surovin – (foto Žákovské parlamenty, video školní parlamenty vaření)
  • Práce s 10 školními jídelnami a mapování příležitostí a bariér v zapojení lokální produkce

Co plánujeme dál a co vám to přinese?

  • Podpora lokální produkce – zvyšujeme odbyt lokálních a BIO produktů u místních spotřebitelů. Podporujeme tak lokální farmáře a zlepšujeme místní ekonomiku i jídelníček obyvatel.
  • Vytvoření spolupráce – propojili jsme neziskové organizace, státní správu, zástupce měst, univerzit i byznysu a díky jasné strategii pro logisticko-odběratelský řetězec může město Tišnov ve spolupráci s MAS vyvíjet další aktivity pro podporu lokální produkce potravin
  • Zapojení mladých lidí – Vysvětlujeme, ukazujeme a necháváme zažít mladé studenty lokální produkci potravin. Mohou tak informace dále šířit mezi své vrstevníky a přenést je i do svého života a větší podpory lokálních potravin
  • Podpora agroturismu – Rozšíříme mapu farem s aktuálními farmáři o kulturní a turistické aktivity Tišnovska pro širokou veřejnost
  • Zapojení veřejnosti a expertů v Challenge Lab – s širokou skupinou lidí z různých oborů se podíváme na nejlepší způsoby aplikace krátkých dodavatelských řetězců na Tišnovsku a budeme se inspirovat poté i v dalších Živých regionech Challenge Lab - EIT Food (impacthub.cz)Challenge Lab video
  • Propojujeme Tišnovsko s Podbrněnskem – jedním z výstupu je uvědomění, že pro budování funkčního Živého regionu je potřeba zapojit větší lokalitu. Podpoříme tak udržitelnost a efektivitu celého jihomoravského regionu propojením Tišnovska s Podbrněnskem.

Foto 27.2. proběhlo neformální setkání zemědělců, producentů a jiných aktérů v území.

Vydali jsme mapu farem a výletů na Tišnovsku, bude k dispozici v tištěné verzi v TIC. Představení mapy video. Vyšel také článek k projektu Živého regionu v  MF Dnes. Poznejte své farmáře i při výletech!

Mapa on line