Jednání o SCLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD (zkratka z anglického názvu Community-Led Local Development Strategy) je uceleným rozvojovým dokumentem, který se vztahuje na celé území MAS.

Jednání veřejnosti o SCLLD

Dotazník pro obyvatele, soukromý a neziskový sektor a starosty ke zpracování strategie a k čerpání dotací v území MAS Brána Vysočiny proběhl v září 2015 výsledky - zde

Komunitní projednávání - diskuze, kulaté stoly

14.6.2013 - Poznejme se navzájem v Deblíně – plakát, prezenční listina, zápis, foto, foto2
16.11.2013 - Poznejme se navzájem v Tišnově - plakát, prezenční listina 1, 2, zápis, foto 1, 2, 3, 4, 5, 6
13.5.2014 – Společné plánování budoucnosti regionu – plakát, prezenční listina, zápis, foto
1.7.2014 - pozvánka, prezenční listina, zápis, foto a prezentace
28.8.2014 - pozvánka a prezenční listina, zápis
28.1.2016 - pozvánka, prezenční listina, prezentace, foto 1, 2, 3

Pracovní skupiny

 

Seznam pracovních skupin:
 

 • zemědělství a podnikání
  vedoucí skupiny: Ing. Marek Štěrba

 • vzdělávání a volný čas
  vedoucí skupiny: RNDr. Břetislav Svozil Ph.D.

 • sociální služby
  vedoucí skupiny: Ing. Petr Bábor, Ph.D., Ing. Zuzana Brzobohatá

 • doprava, infrasktruktura a územní rozvoj
  vedoucí skupiny:Bc. Jiří Dospíšil

Jednání pracovních skupin

5.8.2014 - pozvánka, prezenční listina, zápis a foto
19.8.2014 - pozvánka a prezenční listina, zápis Fotodokumentace z jednání - červenec, srpen 2014
29.9.2015 – pozvánka
, zápis, prezenční listina, foto1, foto2
30.9.2015 - pozvánka, zápis, prezenční listina, foto1, foto2

3.11.2015 - pozvánka, zápis, prezenční listina, foto1, foto2
4.11.2015 - pozvánka, zápis, prezenční listina, foto1, foto2
15.12.2015 - pozvánka, zápis, prezenční listina, foto 1 a foto 2

Jednání řídící skupiny

24.6.2014 – pozvánka, prezenční listina a zápis
10.9.2015 - pozvánka,
prezeční listina, prezentace, zápis
20.10.2015 - pozvánka, prezenční listina, zápis
15.12.2015 - pozvánka, zápis, prezenční listina, prezentace