IROP výzva MAS č. 1 Vzdělávání a školství

Dne 29.12.2023 byl ukončen příjem projektových záměrů do výzvy MAS č. 1 Vzdělávání a školství, která byla vyhlášena v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Do výzvy byly předloženy dva projektové záměry.

První projektový záměr byl předložen od žadatele Základní škola ZaHRAda. V rámci projektu budou vybudovány a vybaveny 2 odborné učebny (přírodovědná a jazyková učebna, které budou zároveň vybavené pro práci s digitálními technologiemi) a rovněž zázemí pro školské poradenské pracoviště. Součástí projektu je i zabezpečení vnitřní konektivity školy. Tento projektový záměr byl schválen jak Výběrovou komisí MAS, tak Programovým výborem MAS. Předložený projektový záměr přispěje k plnění věcných a finančních cílů Programového rámce IROP SCLLD 21-27 a cílů naší strategie. Žadatel již zpracoval žádost o dotaci, která byla schválena hodnotiteli z Centra pro regionální rozvoj a nyní je vydáváno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4.600.000,00 Kč, z toho dotace z Evropské unie je 3.680.000,00 Kč a dotace ze státního rozpočtu je 690.000,00 Kč. Žadatel si z vlastních zdrojů hradí 230.000,00 Kč.

Druhý projektový záměr byl předložen od žadatele Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace. Projekt je zaměřený na rekonstrukci učebny fyziky a chemie, učebny Žákovská dílna a kabinetu pro předměty fyzika a chemie. Tento projektový záměr byl schválen jak Výběrovou komisí MAS, tak Programovým výborem MAS. Předložený projektový záměr přispěje k plnění věcných a finančních cílů Programového rámce IROP SCLLD 21-27 a cílů naší strategie. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5.000.000,00 Kč, z toho dotace z Evropské unie je 4.000.000,00 Kč a dotace ze státního rozpočtu je 750.000,00 Kč. Žadatel si z vlastních zdrojů hradí 250.000,00 Kč.

Alokace 1. výzvy byla vyčerpána z 99,96 %.