MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2023

Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím aktivit realizovaných nevládními neziskovými organizacemi a mládeží ve věku 15–26 let. Žádosti lze podávat do 31.1.2023!

  • Doba realizace projektu od 1.3.2022 do 31.10.2023
  • Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny
  • Alokace výzvy: 50 000 Kč (min. 5000 Kč, max. 15 000 Kč na 1 projekt)
  • Spoluúčast: 0%
  • Žádosti lze podávat do 31.1.2023!

Více zde https://www.masbranavysociny.cz/index.php/projekty/maly-leader-mas-brana-vysociny

 

             Facebook