Erasmus+ (2021-2027)

Byla vyhlášena výzva v rámci mezinárodního programu Erasmus+ (2021-2027) na rok 2021.

Mobilita jednotlivců – klíčová aktivita 1

Termín pro podání žádostí: do 11.5.2021, 12:00

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních, uměleckých a odborných. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci ze zemí EU.

Mezi oprávněné účastníky patří učitelé, vedoucí škol a všichni ostatní nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci pracující ve školním vzdělávání.

Doba trvání projektu: od 6 do 18 měsíců.

Možné vycestování: od 2 dnů do 2 měsíců.

Náklady spojené s mobilitou se hradí paušálním příspěvkem, který na základě projektového rozpočtu poskytuje Evropská komise.

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek:

  • Cestovní náklady
  • Pobytové náklady
  • Náklady na organizaci mobilit
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
  • Jazyková příprava/kurzovné
  • Mimořádné náklady

Další informace

Více informací zde: https://www.dzs.cz/ a zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Upozorňujeme, že 14.4.2021 se koná webinář pro předkládání žádostí v klíčové aktivitě 1 (https://www.dzs.cz/udalosti).

 

             Facebook