CSV 2021

Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat

na webinář s názvem  Realizace Programu rozvoje obcí s podporou PRV v pondělí 14. června 2021 od 9.00 do 12.00 a 11.6.2021 (tj.pátek) od 9.00 do 12.00.

Program webináře (podrobně v pozvánce):

- Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), příklady přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin – MAS Podbrněnsko, spolek)

- Rozšíření podpory v rámci LEADER - článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Ing. Radim Petr, Ing. Rechnerová Martina – SZIF, Odd. metodiky Leader a Spolupráce)

- Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce s podporou PRV (Ing. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny)

- Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO) - tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe apod. (Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 11. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE.

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE.

Pozvánka

Těšíme se na viděnou

Informace k Celostátní síti pro venkov(Ing. Sýsová Lucie –SZIF, CSV RO Brno)
Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), příklady přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin–MAS Podbrněnsko, spolek)
Rozšíření podpory v rámci LEADER -článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (Ing. Radim Petr, Ing. Rechnerová Martina –SZIF, Odd. metodiky Leader a Spolupráce)
Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce s podporou PRV (Ing. Kouřil Milan–MAS Brána Vysočiny)
Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO) -tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe apod.(Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

 


 

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na webinář s názvem Pozemkové úpravy z pohledu obcí

Webinář se uskuteční dne: 11. května 2021 (tj. úterý) od 9.00 do 12.00

Webinář bude zaměřen na téma pozemkových úprav (PÚ) a jejich využití v krajině pro obce, případně zemědělce/majitele pozemků, a dále prezentaci příkladů dobré praxe s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 10. 5. 2021 do 12:00 hod. – odkaz zde Webinář Pozemkové úpravy z pohledu obcí - 11. 5. 2021 (office.com)
Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce.

Pojďte zjistit více o pozemkových úpravách, jejich významu a využití i příkladech z praxe!

Pozvánka

Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
Příklady dobré praxe realizací PÚ


 

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na seminář s názvem Pozemkové úpravy v praxi v úterý 21. září.

Program semináře (podrobně v pozvánce):

- Úvodní slovo a představení Celostátní sítě pro venkov (Ing. Milan Kouřil, Ing. Lucie Sýsová)

- Pozemkové úpravy na jižní Moravě (Dr. Ing. Petr Marada)

- Pozemkové úpravy a jejich využití v praxi pro obce (prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.)

- Ukázky pozemkových úprav v terénu, sdílení dobré/špatné praxe s odborným výkladem zástupců dotčených obcí (Šardice, Karlín, Kostelec)

Odjezd z Tišnova 7:15, z Brna 8:30. Návrat do Brna cca 17:00, do Tišnova cca 18 hod.g. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny)

 Svoji účast na semináři potvrďte nejpozději do 15.9.2021 do 12:00 hod., odkaz na pozvánce.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, pohoštění (2x coffee break, oběd), průvodci, odborní lektoři.

Pozvánka

Pozemkové úpravy na jižní Moravě (Dr. Ing. Petr Marada)

Vzhledem ke komplexnosti problematiky Pozemkových úprav (postupy, příprava, plánovaní apod.) jsou vám k dispozici i další informační a vzdělávací materiály:

1. SPÚ ochrana půdy v KPÚ: prezentace Státní pozemkového úřadu o ochraně půdy v rámci PÚ
2. KPÚ Šardice: detailní materiál o přípravě Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šardice
3. KPÚ Kněžice na Nymbursku: článek o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kněžice na Nymbursku. Článek vyšel v časopise Selská revue
4. Obec Kotopeky 2013: prezentace o přípravě a realizaci KPÚ v k.ú. Kotopeky
5. Pozemkové úpravy krok za krokem, 2. vydání: jednoduchá brožura o Pozemkových úpravách