Strategie bezmotorové dopravy na Tišnovsku

Dne 15.8.2023 proběhlo v Předklášteří setkání zástupců DSO Tišnovsko (M.Jedličková), cyklokoordinátora DSO Tišnovsko (V.Vecheta), MAS Brána Brněnska (O.Kotek) a MAS Brána Vysočiny (L.Beranová), na téma bezmotorová doprava v regionu. Cílem schůzky bylo vzájemné seznámení se s plánovanými záměry v oblasti cyklodopravy a jiných možností bezpečné přepravy. Přítomní se domluvili na vzájemné podpoře a spolupráci při tvorbě i následné realizaci projektů v této oblasti. Svazek začátkem tohoto léta začal s tvorbou strategie bezmotorové dopravy na Tišnovsku, do které se zapojilo 39 členských obcí v regionu. Za finanční podpory 5000,- Kč/ obec svazek prostřednictvím cyklokoordinátora v území zpracuje pasport aktuálního stavu bezmotorové infrastruktury těchto obcí a navazující plánovaný rozvoj. Ten poslouží jako důležitý podklad možné projektové přípravy a její budoucí realizace. Svazek a MAS se domluvili na vzájemné podpoře a spolupráci formou "projektové základny" pro plánování a možnost získávání dotací pro nové příp. obnovené stezky bezmotorové dopravy. Pro podrobnější informace sledujte https://www.dsotisnovsko.cz/projekty/bezmotorova-doprava/.