Výzva k předkládání projektových záměrů v OP TAK

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje dne 18.12.2023 1. výzvu k předkládání projektových záměrů v OP TAK. Výzva je určena pro malé a střední podniky, na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení. Alokace výzvy je 2.000.000,- Kč. Ukončení termínu pro předkládání je 31.1.2024, ve 12:00. Dne 4.1.2024, od 10:00 proběhne v kanceláři MAS (Radniční 14, Tišnov) seminář k výzvě k předkládání projektových záměrů. Můžete využít také individuální konzultace, mailem na sustal@masbranavysociny.cz, nebo telefonicky na čísle 704 426 282.

Možné příklady projektů jsou uvedeny zde.

Text výzvy, vč. příloh a interních postupů.