Výzva k předkládání projektových záměrů v PRV - nezemědělci

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 1.11.2023 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020. Alokace výzvy je 361 721,- Kč. Ukončení termínu pro předkládání je 1.12.2023. Více zde.

 

             Facebook