Změna výzvy IROP č. 3 Muzea

Informujeme o změně výzvy IROP č. 3 Muzea. Programový výbor rozhodl o prodloužení termínu ukončení příjmu projektových záměrů. Datum ukončení příjmu projektových záměrů je nově stanoven na 30.4.2024, 14:00. Text výzvy po změně je uveden zde. Odkaz na stránky výzvy zde.