Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Podpora společného odbytu

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Podpora společného odbytu – krátké dodavatelské řetězce/místní prodej v Tišnově KDY: čtvrtek 5. března 2020 od 13.00 do 15.00 hod.
  KDE: Zasedací místnost – Radniční 14, Tišnov
  Proč: V rámci 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020 (6.4. – 26.4.2020) bude možné podat Žádost o dotaci na spolupráci zemědělců/potravinářů a dalších subjektů, která povede k realizace nějakého odbytového místa, vybavení stávajícího obchodu apod.

 • Praktická brožura - Zpracování masa na farmě

  MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

 • Pozemkové úpravy z pohledu obcí

  Webinář se uskuteční dne: 11. června 2021 (tj. pátek) v čase 9-12.00
  Program webináře:
  Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov
  Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce
  Protierozní opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky
  Příklady dobré praxe realizací PÚ
  Přednášející: Ing. Michal Pochop, VÚMOP, ČMKPÚ a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., MENDELU, VÚMOP

 • Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2021

  MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2021

  Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

 • Testování zaměstnanců

  Od 6.4.2021 má Místní akční skupina Brána Vysočiny, z. s. (dále jen „MAS“) povinnost testovat zaměstnance a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci MAS. Testování je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN ze dne 22. 3. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021.

 • Pozvánka na on-line seminář Mapy v obci a pro obec

  Naše MAS se rozhodla podpořit zajímavou akci a uspořádat on-line seminář Mapy v obci a pro obec dne 17. 2. 2021 od 17:00
  Dozvíte se, jaké mapy jsou k dispozici a jak s nimi pracovat rychle a pohodlně.
  Tématem Vás provedou: Ladislav Čapek (Intellmaps), Pavel Vranka, Pavel Lunda (město Tišnov), Petr Tomek (Kuřimské Jestřabí)
  Odkaz na registrační formulář: https://forms.gle/NGwPEJEb2dQ4WUQ38
  Odkaz na google meet: https://meet.google.com/jaq-iueq-tcp

 • STROMY PRO NAŠI BUDOUCNOST

  Přijďte na komunitní výsadbu ořešákové aleje z Tišnova směrem na Hradčany podél hlavní silnice.
  Nezbytné je nahlášení předem na email opzp@masbranavysociny.cz.
  Epidemiologická opatření: Všem účastníkům budou na místě provedeny antigenní testy ze slin.
  Drobné občerstvení bude zajištěno.
  Kdy: 17. - 18.4.2021
  Kde: Sraz na ploše před domem U Svratky 1727 Tišnov v 9:00 hod.

 

             Facebook