Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Vyhlášení výzvy Malý LEADER MAS Brána Vysočiny

  MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlašuje výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro rok 2020

  Cílem je posílit rozvoj občanské společnosti a zlepšit kvalitu života obyvatel v území MAS Brána Vysočiny, z. s. prostřednictvím podpory aktivit, které přispívají k rozvoji regionu realizovanými nevládními neziskovými organizacemi.

  Místo realizace projektu musí být na území MAS Brána Vysočiny, alokace výzvy: 50 000 Kč (0% spoluúčast). Žádosti lze podávat do 31.12.2019!

 • MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6

  MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)

  5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov

  Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

  V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: manager@masbranavysociny.cz.

 • Den s MAS - pracovní jednání

  Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další.

 • MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov

  MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
  ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 hod. v Tišnově (Mlýnská 152)
  Těšíme se na setkání s vámi! Plakátek

 • MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov (2)

  MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov pořádá konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru
  ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 hod. v Tišnově (Mlýnská 152)
  Těšíme se na setkání s vámi! Plakátek

 

             Facebook