Zpracování zemědělské produkce III.

Semináře jsou zaměřeny na zpracování a odbyt masa a masných produktů na farmě, krátké odbytové řetězce, marketing a základní povinnosti zpracovatele. Účastníci se seznámí s provozem farmy, její historií, povinnostmi, které musí při zpracování a odbytu farmář splnit a také různými možnostmi odbytu svých produktů (prodej z farmy, odbyt přes maloobchod, prodejní automaty, farmářské trhy, společný odbyt, webové stránky apod.).

Termíny, místa a témata seminářů
2.10.2023 Jatky Mohelno, Mohelno 413, 675 75 Mohelno Zpracování vepřového a hovězího masa (jatky, bourárna), zpracovna (vlastní masné výrobky), prodejna, spolupráce
18.10.2023  Bovinex s.r.o., Petrovice 22, 679 02 Rájec-Jestřebí Zpracování krůtího masa (jatky, bourárna, porcovna), odbyt, spolupráce
8.11.2023 Podřipská farma, Kyškovice 10, 413 01 Roudnice nad Labem Zpracování hovězího masa (nově zbudovaná bourárna), odbyt z farmy, spolupráce, agroturistika
30.11.2023 Rodinná farma Bílkovi s.r.o., Na Písku 107, Chornice 569 42 Zpracování hovězího a vepřového masa (jatky, bourárna, mražení masa), sanitace prostor, audity, bezobslužný prodej
8.12.2023 Farmářský dům, Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí Bezobslužný odbyt masa a dalších produktů (Farmářský dům), odbyt ve spolupráci s dalšími farmáři

Semináře jsou určeny pro zemědělce, výrobce potravin, popř. jiné osoby, pracující pro hospodářské subjekty kategorie MSP (malé a střední podniky).

Informace o seminářích a registrace: Ing. Milan Kouřil kouril@masbranavysociny.cz

Plakát