MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Chorvatsko

  Ve dnech 9. – 14. 6. 2019 se MAS Brána Vysočiny zúčastnila spolu s dalšími MAS zahraniční exkurze v Chorvatsku s názvem „Možnosti spolupráce v oblasti zemědělské produktivity v Chorvatsku“.

  Více zde

 • Portál farmáře

  Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup 

 • MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

  MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

   Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019   Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020    Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020

  Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč

 • Seminář pro žadatele o dotaci

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na

  Seminář pro žadatele o dotaci

  k Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v rámci realizace Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny pro období 2014-2020

  KDY: úterý 3.12. 2019 v 9.00 – 11.00 hod.

  KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

 • Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s.
  Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma

  Komunitní prostor pro zpracování a odbyt potravin v Tišnově

  KDY: úterý 3. prosince od 13.00 do 15.00 hod.
  KDE: jednací místnost vedle kanceláře MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov

 • Podpora rozvoje zpracování masa - seminář

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář

  Podpora rozvoje zpracování masa

  Termín akce: 22. října v 9:00 hod.

  Místo: velký sál, Městské kulturní středisko Tišnov, Mlýnská 152, Tišnov 666 01

  Přednášející budou k dispozici účastníkům semináře v průběhu celé akce.

 • Výzva č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření

  Informace o změně v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, VÝZVA Č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření.

  MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 1 Realizace ÚSES a protierozní opatření v Operačním programu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ došlo k 4.10.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, a to do 06.01.2020, 12:00.

  Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://www.masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-op-zp#vyzva_1

 • Výzva č.4 - ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

  Informace o změně v Operačním programu Zaměstnanost, výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

  MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v Operačním programu Zaměstnanost došlo k 30.9.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení ukončení fyzické realizace projektu, a to do 31.10.2019, 12:00.

  Aktualizovaná výzva je zveřejněna zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz#vyzva_4