MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci 8. kolo PRV a 2. výzva MAS

  KDY: úterý 10. září v 16.00 hod.

  KDE: Jednací místnost v suterénu radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov

  PROGRAM:

    8. kolo PRV 2014 – 2020 („velké PRV“), příjem žádostí v terminu 8. – 29. 10. 2019

 • OPZ - pozvánka na semináře

  1. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6
  MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

  Pozvánka

  2. MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5
  MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

  Pozvánka

 • MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5

  MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  V rámci výzvy budou podporovány činnosti na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

  Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

 • Pozvánka na dvoudenní akci v říjnu

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČR
  Termín: 14–15. říjen 2019

 • MAS Brána Vysočiny - aktualizace harmonogramu výzev IROP + OPZ

  MAS Brána Vysočiny informuje, že byla provedena aktualizace harmonogramu výzev v Integrovaném regionálním operačním programu pro rok 2019. Programový výbor schválil plán vyhlášení dvou výzev – Infrastruktura dopravy II. a Infrastruktura vzdělávání II. Obě výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2019. Informace o vyhlášení výzev, včetně popisu podporovaných aktivit a dalších podrobnostech výzvy, bude zveřejněna na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/.

 • 2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019

  2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019.

  Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně
  - Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu)

  - Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a