MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

  Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
  Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.

 • TraktorŠOU Borovník 2018

  Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

 • Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi

  MAS Brána Vysočiny, z.s. zve širokou veřejnost na akci - Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi
  Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka
  Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h

  Pozvánka

  V pátek 8.6.2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila exkurze do údolí Bílého potoka, na Maršovský mlýn, kde žije rodina Ošťádalova, která zde v nádherné krajině chová starokladrubské vraníky.

 • Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

  Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

  Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.

 • Jarní trhová slavnost

  MAS Brána Vysočiny spolupořádá Jarní trhovou slavnost s ukázkou živých hospodářských zvířat v sobotu 21.4.2018 od 8.00 na náměstí v Tišnově

 • Seminář/workshop Komunitou podporované zemědělství: jak se stát spolutvůrcem svých potravin?

   

  Dne 1.3. 2018 se v čase od 17 do 20 h konal seminář a workshop na téma Komunitou podporované zemědělství, zkráceně KPZ.
  Setkání proběhlo v budově Střediska volného času Inspiro Tišnov.

  Organizátorem této akce byla MAS Brána Vysočiny, z.s, spolek Hojnost, z.s a Celostátní síť pro venkov.

  Náplní tohoto setkání bylo informovat veřejnost o možnosti, jak využít místní zdroje potravin díky podpoře místních a okolních zemědělců a producentů potravin.

 • MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici

  Vyznáte se v účetnictví a programu Money S3? Máte zkušenosti s evropskými dotacemi? Jste pečlivý/á a samostatný/á? Umíte zpracovat a udržovat cashflow organizace?

  MAS Brána Vysočiny hledá pracovníka/nici pro vedení a zpracování účetnictví a finanční/ho manažera/ku.

  Přihlášku doručte osobně do kanceláře MAS Brána Vysočiny, z.s., nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, nebo emailem na adresu: manager@masbranavysociny.cz, a to do pátku 23.3.2018