MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku

  Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z.s. a spolkem Hojnost, z.s.
  Vás zvou na seminář a workshop Komunitou podporované zemědělství na Tišnovsku
  Jak se stát spolutvůrcem svých potravin?
  v čase od 17:00 – 20:00 hod. dne 1. března 2018;
  Riegrova 312, Tišnov klubovna INSPIRA v budově Gymnázia Tišnov (zadní vstup ze dvorku)
  Pozvánka, Více 

 • Získání dotací v rámci Programu rozvoje venkova

  Seminář pro žadatele o dotaci k výzvě MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova se uskuteční ve čtvrtek 4.1.2018 od 9.00 do 11.00 hod. v jednací místnosti radnice města Tišnova (nám. Míru 111, Tišnov)

  Notebook i s přístupovými hesly na Portál farmáře s sebou!! Pozvánka na seminář.

 • Konference Krátké dodavatelské řetězce

  Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Brána Vysočiny pořádala konferenci na téma Krátké dodavatelské řetězce Možnosti odbytu ve venkovském prostoru ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v sále pod kinem v Tišnově.
  Dopolední program byl spíše teoretický, odpolední program byl pak zaměřen na příklady krátkých řetězců a možnosti odbytu z praxe.
  Při konferenci byly také zajištěny ochutnávky místních a regionálních produktů.
  Konference se zúčastnilo přes 70 osob nejen z Tišnovska, ale i z území celého Jihomoravského kraje.

 • Výzvy z Operačního programu Zaměstnanost

  OP Zaměstnanost pokrývá v našich výzvách oblast sociálního začleňování a boje s chudobou. Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).
  S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.

 • Pátráme po Stromech svobody. Pomůžete nám?

  U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které připadá na příští rok, spouští Nadace Partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018.
  Během následujícího roku chceme objevit symbolických 1918 Stromů svobody vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie.
  Mohly by jich být tisíce, podle historických zmínek se totiž v letech 1918 a 1919 sázely téměř v každé obci. Sázely se ale také v pozdějších letech - například 1928, 1945, 1968.

 • Výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

  IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.
  Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora přes MAS Brána Vysočiny směřovat, jsou infrastruktura dopravy, infrastruktura sociálních služeb a infrastruktura vzdělávání. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR).

 • Ovocné stromy a jejich role v krajině

  MAS Brána Vysočiny zve na přednášku na téma Ovocné stromy a jejich role v krajině, která proběhne v pátek 20. 10. 2017 v 16 hodin na radnici města Tišnova v zasedací místnosti v suterénu. Plakát