MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

  MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

  V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

 • MAS Brána Vysočiny rozděluje v roce 2019 další evropské peníze

  Místní akční skupina Brána Vysočiny (dále jen MAS) získá dodatečných 15,5 mil. Kč z evropského Operačního programu Zaměstnanost. Budou vyhlášeny výzvy na udržení a rozšíření kapacit terénních a ambulantních sociálních služeb (např. zajištěním poradenství, sociální rehabilitace), na podporu prorodinných opatření (jako jsou příměstské tábory, dětské skupiny, dětské kluby i převádění dětí) a na vznik a rozšíření sociálních podniků.

 • V únoru byly vyhlášeny výzvy

  V únoru byly přes MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlášeny tyto 2 výzvy v Operačním programu životní prostředí:

  Výzva č.1: REALIZACE ÚSES A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

  Výzva č.2: REVITALIZACE FUNKČNÍCH PLOCH A PRVKŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 21. 2. 2019 od 9:00
  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 24. 10. 2019 do 20:00
  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023.

 • Seminář Podpora rozvoje zpracování masa

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář Podpora rozvoje zpracování masa 

  Termín akce: 29. dubna 2019 od 9:00 hod. a 15.00 hod

  Místo: Mitrovský dvůr, Mitrov 9, 592 53 Strážek

  Seminář je zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě a výrobu uzenářských výrobků; sdílení příkladů dobré praxe; spolupráci zemědělců a zpracovatelů; možnosti finančních odpor z PRV.

 • Pozvánka na seminář Klimagreen a 1.a 2. výzvy OPŽP

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve v úterý 12. 3. 2019
  do místnosti v1. patře na Radniční 14, Tišnov (nad městskou policií) na tyto semináře:
  od 9 do 10:15 hodin Následná péče o vysazenou zeleň (v rámci projektu Klimagreen)
  a od 10:30 do 11:30 Seminář pro žadatele o dotaci v Operačním programu Životní prostředí v rámci 1.a 2.výzvy MAS Brána Vysočiny Aktivity:Realizace ÚSES, protierozní opatření a sídelní zeleň

 • Komunitní zpracovna

  Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na akci Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí
  kdy: pondělí 25. 3. 2019 od 17.00 do 19.00 hod.
  kde: jednací místnost radnice města Tišnova, nám. Míru 111, Tišnov
  Přijďte s námi diskutovat, prezentujte v krátkosti, co byste chtěli dělat, co by Vás bavilo a jak jste daleko s realizací svých cílů
  Přihlášení na: manager@masbranavysociny.cz nebo 777 706 722
  Pozvánka

 • Komunitní zpracovna potravin Tišnov a okolí

  Máme vlastní potravinářské produkty a nemáte kapacity či znalosti k jejich prodeji?

  Pro sebe a sousedy vyrábíte podomácku uzeniny, marmelády, jogurty apod., rádi byste se posunuli na „profesionálnější“ level a nevíte, jaké legislativní požadavky Vás čekají, popř. si na legislativu netroufáte?

  Přemýšlíte o zpracování vlastní produkce, výrobě potravin, marmelád, pečení koláčů, dortů apod. a nemáte vlastní výrobní a zpracovatelské prostory?

 • PF 2019

  Přejeme mnoho úspěchů v novém roce 2019 a děkujeme za dobrou spolupráci

  MAS Brána Vysočiny