MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku

  Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

  Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

 • Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

  Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

  Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

  Pozvánka

 • Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

  MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
  Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

  Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
  Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
  Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  Více zde 

 • Výzvy IROP

  MAS Brána Vysočiny vyhlásí druhou výzvu v IROP na soc.služby 22.8.2018. Více zde

  MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě 23.8.2018. Více zde

 • Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

  Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
  Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.

 • TraktorŠOU Borovník 2018

  Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

 • Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi

  MAS Brána Vysočiny, z.s. zve širokou veřejnost na akci - Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi
  Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka
  Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h

  Pozvánka

  V pátek 8.6.2018 se v odpoledních hodinách uskutečnila exkurze do údolí Bílého potoka, na Maršovský mlýn, kde žije rodina Ošťádalova, která zde v nádherné krajině chová starokladrubské vraníky.

 • Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe

  Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na akci Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe krátkého dodavatelského řetězce dne 26. května 2018 od 10:00 do 15.00 hod.

  Účastníci exkurze se seznámí s provozem mléčné farmy a jejich přidruženými aktivitami.

  Program akce včetně pohoštění je financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Dopravu si účastníci akce hradí sami.