Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

 

Aktuality

 • MAS Brána Vysočiny vydala brožurku Cesta republiky stromy lemovaná

  Nezapomínejme na své kořeny. Připomínejme si na této cestě historii města Tišnova i našeho státu. Lemují ji stromy. Jsou často nenápadné, přesto mnohdy významné. Co je na nich zajímavého? V roce 100. výročí založení Československé republiky se snažíme objevit pozoruhodné stromy v našem městě. A dozvíte se i leccos o místních pomnících a památnících.
  Projekt Stromy svobody je realizován za finanční podpory města Tišnova.

 • Bludný kruh 2018

  V sobotu 8.9.2018 se MAS Brány Vysočiny opět po roce sešla s Janem Brdíčkem při organizaci 4. ročníku orientačního cyklozávodu Bludný kruh v Tišnově. Letošního závodu se zúčastnilo 19 týmů dospěláků a 13 rodinných týmů (2 - 5členných). Díky sponzorům si rodinná družstva odvezla s sebou na cestu startovací balíčky a odnesla si také odměny za účast na závodu včetně jedlých medailí. MAS připravila pro děti doprovodný program. K dispozici měly skákací hrad, vyrábění, tetování a v sále pod kinem jim byl promítán film. Další informace na plakátku a v reportáži TTV. 

  Plakát

 • Exkurze Výměna zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku

  Ve dnech 4. a 5. 9. 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny exkurzi za účelem výměny zkušeností s Programem rozvoje venkova na Slovensku.

  Exkurze se zúčastnili zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu, Místní akční skupiny Brána Vysočiny, neziskových organizací, místní samosprávy, OSVČ podnikající v zemědělství.

 • Žádosti o dotace ve " velkém" PRV a 2. výzva PRV přes MAS Brána Vysočiny

  Blíží se podávání žádostí o dotace v 7. kole "velkého PRV" a 2. výzva podávání žádostí přes CLLD MAS Brána Vysočiny (výzva bude vyhlášena v 2/2019), dovoluji si Vás tedy pozvat na informační seminář  k těmto tématům. 

  Akce se bude konat 5. října 2018 od 9 hod. Prostudujte si prosím pozorně program a připravte si dotazy. Jste srdečně zváni :)

  Pozvánka

 • Plánování výzev z Operačního programu Životní prostředí

  MAS Brána Vysočiny plánuje výzvy z Operačního programu Životní prostředí
  Na přelomu roku 2018/2019 plánujeme vyhlásit dvě výzvy z OP ŽP v prioritní ose 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, ve třech aktivitách:

  Realizace ÚSES – založení nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů
  Protierozní opatření – zamezení větrné a vodní eroze
  Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
  Více zde 

 • Výzvy IROP

  MAS Brána Vysočiny vyhlásí druhou výzvu v IROP na soc.služby 22.8.2018. Více zde

  MAS Brána Vysočiny vyhlásí třetí výzvu v IROP na bezpečnost v dopravě 23.8.2018. Více zde

 • Zahraniční exkurze do Dolního Rakouska a na Pálavu

  Kancelář MAS Brána Vysočiny měla možnost zúčastnit se ve dnech 19. – 20. 6. 2018 dvoudenní zahraniční exkurze do Dolního Rakouska. Celou akci pořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Lednicko-valtický areál. Exkurze byla zaměřená na krátké dodavatelské řetězce v praxi, ovocné stromy v krajině a pozemkové úpravy.
  Nejprve jsme navštívili obci Mistelbach, kde funguje střední škola zemědělská LFS und AGRO HAK Mistelbach. Tako škola nabízí svým studentům teorii i praxi v jednom areálu. Studenti si projdou celým procesem živočišné i rostlinné výroby a zpracování produktů.

 • TraktorŠOU Borovník 2018

  Dne 17.6.2018 se konal v Borovníku již 5. ročník oblíbené akce TraktorŠou. Na akci nechyběl stánek MAS Brány Vysočiny, z. s. a Celostátní sítě pro venkov, kde mohli návštěvníci s obsluhou diskutovat o problematice rozvoje venkova a dotačních možnostech v této oblasti.  K dispozici byly propagační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, pexeso a další.  Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské tetování, omalovánky a perníčky ke zdobení, jak jinak, než s motivy traktorů. To vše doplněno ochutnávkou výborných místních produktů.

 

             Facebook